ویژه های خبری

ساعات کاري دواير دولتي بدليل صرفه جويي در ميزان هدررفت انرژي بنا به بخشنامه دولتي کاهش يافت و ساعات کار فدراسيون از ساعت 6 صبح تا ساعت 14 تا پايان ماه تير تعيين شد.ارباب رجوع مي توانند در ساعات اعلام شده با حضور در فدراسيون از خدمات اداري پشتيباني بهره مند شوند.