ویژه های خبری

دبيرکل فدراسيون به همراه رييس کميته استعداديابي فدراسيون با سعادتمند مديرکل دفتر استعداديابي و پايگاه هاي قهرماني کشور ديدار و ضمن اقدامات صورت گرفته در کميته استعداديابي فدراسيون و تشکر سعادتمند از فعاليت هاي صورت گرفته  در حوزه هاي کارت هاي سطح بندي ، کارگاه هاي علمي عملي توانمند سازي مربيان علاقمند، تعيين مربيان ثابت استعداديابي، برگزاري هر ماه يک اردو برگزيدگان طرح استعداديابي در استان هاي ميزبان،طرح غربالگري مربيان استعدادياب و اجراي فرايند صحيح استعداديابي و تدبير رييس فدراسيون براي قرار دادن سياست تکليفي هيات ها و باشگاه ها در دو سال اخير . وي طرح جديد موسوم به المپياد نخبگان را تشريح نمود و با توجه به توضيحات نمايندگان فدراسيون و رايزني رييس فدراسيون رشته هاي اسکواش و ووش هم در ليست رشته هاي تحت پوشش المپياد قرار گرفتند

المپياد نخبگان در هفته تربيت بدني بصورت مجتمع در 3 استاني که فدراسيون به وزارت ورزش بر اساس داشتن زيرساخت هاي لازم و علاقمندي رييس هيات که دو شاخص مهم هستند را پيشنهاد مي دهد تا وزارت ورزش با مديرکل استان ميزباني را نهايي کندو بر اين اساس هر استان موظف است در طول تابستان جاري رقابت هاي انتخابي خود را در دو بخش دختران و پسران در سنين کمتر از 11 سال و کمتر از 13 سال برگزار نمايد تا در مهرماه اين نفرات به استان ميزبان اعزام تا قهرمان المپياد ايران مشخص شود.طبق آيين نامه المپياد هر استان تيمي شامل 4 ورزشکار پسر و 4 ورزشکار دختر به المپياد معرفي خواهد کرد که دو تن از اين ورزشکاران در هر جنسيت بايد در سنين کمتر از 11 سال باشند.طبق قوانين و مقرراتي که متعاقبا از وزارت اعلام مي شود هم مسابقات انتخابي استاني در سامانه مبين وزارت و هم اسامي 4 نفر نهايي در سامانه وزارت بايد ثبت نام شوند.هدف از اين المپياد تقويت بازيکناني است که در بازي هاي آسيايي جوانان 2022 مي بايستي حضوري شايسته داشته باشند .از سه ميزبان معرفي شده يک ميزبان بانوان و يکي ميزبان آقايان خواهد بود.و ميزبان سوم حذف مي شود.کليه هزينه هاي برگزاري بر عهده وزارت ورزش و جوانان است که با مديران کل ورزش و جوانان استان به هيات هاي فعال تعلق مي گيرد