ویژه های خبری

در مراسم پاياني رقابت هاي قهرماني جوانان جهان که دو داور از کشورمان براي امر قضاوت براي نخستين بار به يک رويداد جهاني دعوت شده بودند از سوفيا نواده داور زن ايراني توسط مسولان و نمايندگان فدراسيون جهاني بابت قضاوت هاي خوب آنان در اين رويداد جهاني تقدير شد.