ویژه های خبری

مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان نخستين رييس فدراسيوني بود که به همراه ملي پوشان اعزامي به بازي هاي آسيايي با شعار يک - ايران -يک - صدا که شعار بازي هاي آسيايي تعيين شده تابلوي يادبود جاکارتا را در هتل المپيک امضا کردند و باعث جلب توجه حاضرين و رسانه ها قرار گرفتند