ویژه های خبری

هیات اسکواش تهران بدینوسیله به اطلاع میرساند، هیات های استانی که بازیکنان آنها در رویداد ایران جونیور شرکت کرده اند جهت استفاده از خوابگاه میبایست با مسئول پذیرش صحبت نمایند و هیئت ها لیست نفرات نهایی خود را جهت استفاده از خوابگاه، به همراه هزینه حداقل 2 شب را واریز نمایند.
شایان ذکر است سرویس ایاب و ذهاب جهت افرادی که از خوابگاه استفاده میکنند درنظر گرفته خواهد شد .
ورود : ظهر 19 مردادماه
خروج : 25 مردادماه

خوابگاه بانوان :
خیابان شریعتی بالاتر از خیابان پلیس . نرسیده به خیابان مطهری

خوابگاه پسران :
صادقیه . بلوار فردوس . انتهای خیابان رامین جنوبی . نبش بن بست مقدم

هزینه اسکان به ازای هرنفر برای یک شب مبلغ ۳۰ هزار تومان میباشد.

متقاضیان جهت پذیرش و ارسال نامه و فیش واریزی با اقای خسروی بشماره
۰۹۲۱۲۸۶۸۴۶۲
تماس حاصل نمایند.

شماره حساب بانک رفاه کارگران جهت واریز مبلغ خوابگاه
۲۱۳۷۸۷۹۰۲۹۰۰۴
به نام درآمدهای اختصاصی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی