ویژه های خبری

دور سوم ، چهارم و پنجم مسابقات امتيازي اسکواش شيراز در مجموعه کورتهاي پارس شيراز برگزار شد.
در پايان دور پنجم مسابقات  آقايان محمد مهدي حسن پور ، امير دامري ، علي دلاوري و محمدرضا خليلي به ترتيب در صدر جدول امتيازات قرار گرفتند.
اين مسابقات روزهاي جمعه هر هفته ادامه مي يابد و علاقه مندان مي توانند نتايج را از طريق صفحه اينستاگرام مسابقاتyes let پيگيري نمايند.