ویژه های خبری

سرپرست کميته راکتبال هيئت اسکواش فارس معرفي شد.
طي حکمي از طرف مهندس علي طباطبايي رئيس هيئت اسکواش فارس با توجه به لزوم گسترش ورزش راکتبال خانم مهشيد رضايي مربي راکتبال اين هيئت به عنوان سرپرست کميته راکتبال فارس معرفي گرديد.در حکم وی آمده است ضمن آرزوی توفیق برای آن خواهر محترمه با هماهنگی کمیته راکتبال کشور و هیات استان در توسعه و گسترش و فراگیر کردن راکتبال به عنوان یکی از قطب های مطرح راکتبال ایران اهتمام نمایید.