ویژه های خبری

زارعيان بعد از بازگشت از بازي هاي آسيايي به فاصله دو روز با هماهنگي هايي که توسط کميته تشريفات فدراسيون عازم اولين سفر خود به مسکو شد و با انجام بازي هاي خوب توانست روي سکوي سوم اين رقابت ها بايستد وي هم اکنون عازم پاکستان و پس از شرکت در رقابت هاي حرفه اي اين کشور به کشور پرتغال اعزام مي شود و اين سه سفر پي در پي بوده و کشور پرتغال آخرين ايستگاه کاپيتان خواهد بود ، زارعيان در صورت موفقيت در اين رقابت ها مي تواند اولين ورزشکار بزرگسال ورزش هاي راکتي ايران باشد که توانسته است رنکينگ دو رقمي جهان را از آن خود نمايد.