ویژه های خبری

دکتر بهمن دل افروز با حکمی از سوی محمد آران رئیس هیات، به عنوان مسئول کمیته آموزش هیات اسکواش استان منصوب شد.

 بهمن دل افروز فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزشی میباشد. 
محمد آران در پیامی از زحمات خانم دکتر شهره موسوی  مسئول پیشین این کمیته تقدیر و تشکر به عمل آورد و برای آقای دل افروز در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.
دکتر دل افروز در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گفت: با توجه به برنامه راهبردی  ارائه شده برای کمیته آموزش، برنامه ریزی برای کودکان و نوجوانان از اولویت برنامه های آموزشی هیات خواهد بود.
مسئول کمیته آموزش، تعیین سر فصل  برگزاری کلاس های پیش نیاز مربی گری و دانش افزایی از جمله  بدنسازی و آمادگی پیشرفته در اسکواش را نیز از دیگر برنامه های خود برای ادامه سال بیان کرد.