ویژه های خبری

دکتر صالحي اميري گفت هر جا موفقيتي در حوزه اي باشد بايد بدنبال يک مدير دلسوز بگرديم که امور را هدايت مي کند  و ما بايد قدر چنين مديراني را بدانيم  ، چونکه هر رشته اي که در مسير توسعه قرار گيرد يقين کنيم مديري مبتني بر استراتژي فرمان را در دست دارد، وي  در اين نشست که دکتر داورزني معاون وزير و خانم دکتر فرامرزيان و خانم دکتر محمديان ديگر معاونين وزارت ورزش و دکتر سجادي مشاور عالي و سرپرست کاروان جاکارتا و مهندس شهنازي دبيرکل کميته ملي المپيک حضور داشتند اعلام نتمود بايد از مقام آوران جاکارتا تجليل کنيم و از ورزشکاران و کادر ديگر ورزش ها که نهايت تلاش خود را کردند ولي ختم به مدال نشد تقدير نمائيم.وي افزود يک صدايي که در ورزش امروز وجود دارد باعث پيشرفت هاي عديده اي در آينده نزديک مي شود .وي افزود هر فردي با عينکي که بر چشمان خود زده از زاويه ديد خود به مسايل مي نگرد اما بايد بدانيم که هيچکس در اين آوردگاه شکست نخورد ، همه همت کردند و جاکارتا آخر دنيا و ورزش نيست و هر چه رخ داد حاصل کار تيمي و جمعي بود.

در متن تقدير آمده است : خدمتگذاري به اين نظام و مردم افتخاري بزرگ براي ماست تا تلاش تان با افتخارآفريني فرزندان اين مرز و بوم تجلي يابد شايسته دورودي خالصانه و تقديري صادقانه است.