ویژه های خبری

آزاده سادات اسکندري مسول کميته فرهنگي فدراسيون اسکواش به عنوان عضو کميته برنامه ريزي و ساماندهي  و عضو کميته باشگاه هاي کشور منبعد در نشست هاي فرهنگي وزارت ورزش که با حضور معاون وزير و مديران کل ستادي برگزار مي شود شرکت مي نمايد

براي وي آرزوي توفيق داريم.