ویژه های خبری

عامري سرپرست هيات منطقه آزاد اروند و آبادان اعلام نمود ، پس از برگزاري دوره تئوري مربي گري که در آبادان برگزار شد هیات  آماده برگزاري دوره داوري و دانش افزایی مربي گري سطح يک ملي  اسکواش جهت شهرهاي آبادان ،خرمشهر و جزيره مينو  است ، وی از علاقمندان به دوره های یاد شده خواست که برای توسعه و گسترش اسکواش در این دوره ها حضوری فعال داشته باشند.