ویژه های خبری

مسابقات اسکواش بانوان مياندوآب استعداد هاي برتر ورزشي در خانه اسکواش مياندوآب با حضور 27 اسکواش دختر مياندوآبي در دو رده سني بالاي 15 سال و کمتر از 15 سال برگزار گرديد و در پايان نتايج زير به دست آمد

رده سني بيشتر از 15 سال

خانم ها :

مينا صمد نژاد مقام اول

سيران خاني مقام دوم

و خانم ها خاني و قربان مقام سوم مشترک

رده سني کمتر از 15 سال

خانم ها:

فاطمه بکتاش مقام اول

مهرسا پويان فر مقام دوم

و خانم ها مبينا آقايي و آيسل صفريان مقام سوم مشترک

در پايان مسابقات نيز با حضور رييس محترم هيات اسکواش شهرستان مياندوآب آقاي ايرج قنبري به نفرات برتر حکم و مدال اهدا گرديد

نفرات برتر نيز به عنوان استعداد برتر ورزشي معرفي خواهند شد

برچسب ها :