ویژه های خبری

با توجه به نوسانات ارزي و تغييراتي که در دوره سوم مسوليت سليماني بر فدراسيون تاسکواش حاصل شد ، تيم اجرايي فدراسيون با هماهنگي روساي محترم استاني رويدادهاي ارزبر فدراسيون را به رقابت هاي داخلي با رنکينگ جهاني و با جايزه ريالي با مشورت با کادر فني مبدل کردند که در بخش اسناد سايت آمده است بر اين اساس تاکنون رقابت ها و ميزباني هاي استان هاي زير نهايي و ابلاغ گرديد

استان تهران در تاريخ 22 آبان تا 25 آبان همزمان ميزبان مسابقات کلوز ستلايت مردان و زنان و هر کدام جايزه 5 ميليون توماني به مناسبت چهلمين سالگرد فجر انقلاب اسلامي است

استان مازندران در تاريخ 20 تا 23 آذر ميزبان مسابقات نشنال کلوز مردان در ساري با جايزه 6 ميليون توماني  با نام شهداي حريم ولايت است ، اين در حالي است که همين استان تحت همين نام ميزبان مسابقات کلوز ستلايت بانوان با جايزه 5 ميليون توماني در 10 تا 15 بهمن ماه مي باشد.

استان اصفهان دو رويداد دارد ميزبان المپياد استعدادهاي برتر  پسران در اول آذر تا 5 آذر و ميزبان مسابقات نشنال کلوز بانوان بنام سيتي سنتر در 10 تا 15 دي ماه با جايزه 6 ميليون توماني است

استان مرکزي ميزبان مسابقات المپياد استعدادهاي برتر دختران در اول  آذر در اراک است

جزيره کيش در 5 اسفندتا 10 اسفند ميزبان نشنال کلوز مردان با نام خليج فارس با جايزه 12 ميليون توماني است.

اعزام ملي پوشان جوان به قهرماني آسيا 25 دي به تايلند هم در برنامه هاي فدراسيون قرار دارد

مضافا اينکه در رشته هاي راکتبال و پدل متعاقبا برنامه مسابقات و تاريخ هاي ليگ هاي فدراسيون اعالام مي شود

توضيح اينکه سامانه آيوپارس سامانه اي است که بايد ثبت نام ها در آن صورت گيرد و جوايز بين نفرات ال تا چهارم توزيع مي شود و محاسبه ريالي با شاخص ارز دولتي 4200 تومان محاسبه و بصورت ريالي در اختيار ورزشکاران برتر چهارگانه قرار مي گيرد .فدراسيون اسکواش هزينه هاي ثبت ارزي اين رويدادها را در فدراسيون جهاني بر عهده مي گيرد تا ورشکاران بتوانند در اين رقابت ها شرکت کنند و رنکينگ جهاني خود را بهبود داده و با تلاش خود بتوانند درآمد هايي براي خود ايجاد نمايندبر همين اساس ورزشکاراني که  سياست ها و بخشنامه هاي وزارت ورزش و فدراسيون را رعايت کرده باشند مي توانند در اين مسابقات شرکت داشته باشند.