ویژه های خبری

سياست توانمند سازي نيروهاي استاني که در سنوات گذشته در فدراسيون اسکواش آغاز شد و  همچنان تداوم دارد ، در اين مسير يکي ديگر از نيروهاي مطرح استان  اصفهان که بارها ميزان علاقمندي و پشتکار و همراهي وي با برنامه هاي ابلاغي از طريق چند نوبت دعوت در جايگاه هاي مختلف و دادن مسوليت به وي توانست خود را به اثبات برساند خانم شاهنگ فر بود که با استعلام از استان اصفهان و تاييد کادر فني تيم هاي ملي و ملي پوشان موجب شد تا سليماني با فراخواندن وي به فدراسيون و انتقال برنامه هاي پيش روي فدراسيون وي را به عنوان رابط اجرايي و هماهنگ کننده فعاليت ها وموارد مرتبط بين کادرفني و مدير تيم هاي ملي و فدراسيون فعاليت خود را شروع نمايد.

براي ايشان در مسوليت جديد آرزوي توفيقات روزافزون داريم.