ویژه های خبری

13 اکتبر مصادف با 21 مهرماه سالجاري و مصادف با سوم ماه صفر ، توسط فدراسيون جهاني به رسم هر ساله روز جهاني اسکواش نامگذاري شده است ، در اين روز کشورها تصاويري از جامعه اسکواش خود با در دست داشتن پلاکارهايي که نمادهاي هر کشور را در خود دارد روز جهاني اسکواش را گرامي مي دارند و تصاوير را به فدراسيون جهاني ارسال مي کنند و برحي از اين تصاوير در صفحه اصلي سايت جهاني قرار مي گيرد براي مثال سال گذشته تصوير نقش شير از آفريقا در سايت فدراسيون مربوطه قرار گرفت ، ايران با گونه نادر  نماد يوز ايراني روز جهاني اسکواش را تبريک مي گويد و مقرر است با همکاري اعضاي دعوت شده عضو شوراي فني فدراسيون و مسولين کميته هاي خود روز دوشنبه در محل کميته ملي المپيک تصاويري را با پلاکارد تهيه و ارسال نمايد، از طرفي چنانچه هر استان بتواند در تجمعات خود کارهاي ابتکاري در 21 مهرماه به فدراسيون ارسال نمايد تصاوير آن به جهان مخابره مي شود.