ویژه های خبری

بازي هاي آسيايي اندونزي 2018 و اردوي طولاني مدت مالزي فرصت هاي گرانبهايي را در اختيار کادر فني تيم هاي ملي قرار داد و براي آينده و تداوم مسير رشد همه ظرفيت هاي کشور را در برنامه هاي اعلامي خود به همکاري گرفتند، بر اين اساس همه فعاليت هاي مجموعه اسکواش کشور بصورت يک زنجيره از نونهالي تا بزرگسالي مد نظر قرار مي گيرد و سرمربيان و مربيان ملي حاضر به عنوان هدر و هدايت گر و ناظر طيف بزرگي از رده هاي سني را با بهره گيري از نيروهاي مربيان مطرح  استاني و ظرفيت هاي سخت افزاري استان ها ،را راهبري مي کنند . از مزاياي  رويکرد جديد اين است که در شرايط اقتصادي حاضر مي توان اردوهاي ملي را به استان هاي علاقمند سپرد، در اين وضعيت مربيان استان ديده مي شوند، در کنار مربيان ملي قرار مي گيرند، توانمندتر مي شوند، يکپارچگي آموزش و تمرينات اتفاق مي افتد، ميزان اشتباهات آموزشي در نقاط کشور بکلي برطرف مي شود، استان ها داراي مربي توانا مي شوند، تيم هاي ملي نونهالان و نوجوانان و جوانان و بزرگسالان تشکيل مي شوند، انگيزه ورزشکاران و مربيان و روساي استاني تقويت مي شود، تيم هاي پشتيبان که در سال قبل تعيين و اردويي براي آن ها برگزار نشد فعاليت خود را در دل تيم هاي ملي از سر مي گيرند ، رزومه اي مهم براي مربياني که به عنوان دستيار و يا کمک مربي توسط کادر تيم ملي پيشنهاد داده مي شوند ، خواهد بود.توجه رسانه ها و تبليغات براي رشته در کشور و در استان تقويت مي شود.و يکي از برنامه هاي رييس فدراسيون که به اعضاي مجمع در باره رويکرد جديد تيم هاي ملي و تشکيل تيم هاي مختلف بود اجرايي مي شود.بر این اساس تاریخ های برگزاری انتخابی بزرگسالان در بانوان و مردان توسط کادر فنی تا پایان هفته جاری به فدراسیون اعلام می شود و هماهنگی کامل بین کمیته استعدادیابی و کادر فنی تیم های ملی برای تشکیل تیم های منتخب نونهالان و نوجوانان و جوانان و بزرگسالان با نشستی که هفته آینده در فدراسیون با حضور کلیه اعضا از دو کمیته یاد شده و اسامی مربیانی که برای همکاری در تیم های ملی دعوت می شوند برنامه های تعیین شده ، تشریح و وارد فاز اجرایی می شود . کادر فنی تیم های ملی موظف شدند در خصوص میزان جوایز نقدی با میزبانان مذاکره کرده و 5 میزبان برای برگزاری اردوهای ملی رده های سنی تعیین نمایند.

اين رويکرد بايد در ادامه براي تيم هاي ملي پدل و راکتبال هم  عملياتي شود.