ویژه های خبری

بر این اساس  در محل دفتر رياست دانشگاه بيرجند و پس از اجرايي شدن تفاهم نامه في مابين وزارت علوم و فدراسيون اسکواش، تفاهم نامه اي با ملاحظات بومي في مابين دانشگاه بيرجند و هيات اسکواش خراسان جنوبي مبادله گرديد. اين تفاهم نامه که قبلا کليات آن به تصويب رسيده بود ، با اصلاح برخي جزييات به امضاي دکتر خامسان رييس دانشگاه بيرجند و غني رييس هيات اسکواش استان رسيد.در اين جلسه طرفين بر اجرايي شدن هر چه سريعتر مفاد تفاهم نامه تاکيد داشتند.همچنين دکر خامسان بر اجراي يک کورت اسکواش در  محل دانشگاه بيرجند تاکيد نمود.