ویژه های خبری

حضور معاون فرهنگي و ورزشي و مدير تربيت بدني اداره کل زندان هاي استان آذربايجان غربي در خانه اسکواش اروميه

آقاي نارون معاون فرهنگي و ورزشي اداره کل زندان ها و آقاي حاجي زاده مدير تربيت بدني اداره کل زندان هاي استان آذربايجان غربي با دکتر فرضعلي پور رئيس هيات اسکواش استان ديدار و در خصوص نحوه همکاري و فعال نمودن ورزش اسکواش در زندان هاي استان  بحث و تبادل نظر نمودند

هم چنين تفاهم نامه اي ما بين هيات اسکواش و اداره کل زندان ها در خصوص فعال نمودن ورزش اسکواش در زندان ها به امضا رسيد