ویژه های خبری

دکتربانک: درخواست فدراسيون را با مديران عامل مناطق آزاد اجرايي مي کنيم


رييس فدراسيون کشورمان به همراه اعضاي هيات  رييسه  با دکتر مرتضي بانک مشاور رياست جمهوري و رييس مناطق أزادتجاري کشور ديدار و گفت و گو کردند در اين ديدار سليماني گزارشي از وضعيت مجموعه اسکواش ارايه نمود و اظهار داشت در راستاي ماموريت فدراسيون در حيطه توسعه و ترويج سه رشته تحت مديريت فدراسيون  اسکواش ، پدل و‌ راکتبال نيازمند حمايت جدي مناطق أزاد در گستره ايران اسلامي هستيم و اين محقق نخواهد شد مگر اينکه دکتر بانک نگاهي ويژه به گسترش ورزش داشته باشند، و سپس مهندس محمودی عضو هیات رییسه کلیاتی را در باره فعالیت های اسکواش در سال های اخیر و دیدگاه برنامه محوری فدراسیون مطالبی را به دکتر بانک انتقال داد.
مشاور محترم رييس جمهور در مناطق آزاد تجاري کشور در این دیدار  اعلام  آمادگي خود را جهت بررسي پيشنهادات  اعضاي حاضر بيان داشت و اظهار تمايل نمود تا در عملي شدن  اين راهبرد  توسعه اي فدراسيون  که  کمک موثری به جذب توريسم ورزشي توسط برنامه پیشنهادی فدراسیون می نماید ، در اولين نشست خود با مديران عامل مناطق آزاد مطرح و از فدراسيون اسکواش در اجرایی شدن این درخواست حمايت نمايد