ویژه های خبری

در پي سياست تقويت زيرساخت هاي اسکواش که در مجمع شهريور سالجاري از برنامه هاي فدراسيون اسکواش به اعضاي مجمع اعلام شد با حمايت وزارت ورزش و شرکت توسعه پس از سال ها خدمات ارزنده مهندس عليرضا قياسي در باشگاه اسکواش انقلاب ، اين باشگاه با راهبرد برنامه توسعه اي شرکت توسعه با ترک تشريفات با عقد قرارداد شرکت ياد شده با فدراسيون اسکواش ، اين باشگاه در اختيار فدراسيون قرار گرفت و براي راه اندازي و پويايي و رفع معضلاتي که هم اکنون باشگاه و آکادمي با آن مواجه مي باشد ، طبق اجماع اعضاي هيات رييسه اجرايي فدراسيون، امير عزيزي پور دبيرکل فدراسيون مامور شد تا با ابلاغ مديريت باشگاه نسبت به عقد قراردادها و راه اندازي و ارتقا کيفيت و سطح خدمات اقدام نمايد تا مجموعه اسکواش کشور بتواند بسياري از معضلات و مشکلاتي که طي سال ها با آن مواجه بود را برطرف نمايد.