ویژه های خبری

نمايندگان ايران بدلايل نوسانات ارزي و همزماني اجلاس جهاني اسکواش با اجلاس جهاني پدل در مصر و در پاراگوئه نتوانستند به موقع با مجوز شوراي برون مرزي به اجلاس جهاني پدل اعزام شوند ولي بدرخواست دنيل پتي رييس فدراسيون وقت جهاني پدل ، طرح توسعه پدل در قاره آسيا به اجلاس جهت پرزنت براي اعضا ارسال گرديد، در اين اجلاس دنيل پتي نتوانست حداکثر آرا را بخود اختصاص دهد و با اختلاف دو راي لوئيجي کاراروي ايتاليايي از هموطن خود پيشي گرفت و تا دو سال به عنوان رييس فدراسيون جهاني پدل انتخاب شد،

فدراسيون اسکواش ايران و کميته پدل کشورمان بايستي رايزني فعالانه  و هوشمندانه اي را در پيش بگيرند تا بتوانند دفتر توسعه پدل در قاره آسيا را که رييس قبلي به سليماني بصورت شفاهي تعهد کرده بود را حکم قطعي را دريافت نمايند.

در اين اجلاس ايران رسما به جمع کشورهاي عضو فدراسيون جهاني پدل پيوست.که اتفاق بي نظيري بود که حاصل يک کار جمعي هماهنگ بود.