ویژه های خبری

سربازي از مربيان اسکواش و پدل کشورمان ، علاقه مفرطي به تحقيق در زمينه هاي مختلف و ارتقاي آگاهي هاي خود در حوزه ورزش پدل دارد و توانسته است در مدت يکسال منابع ارزشمندي را از آموزش هاي پدل دسته بندي و ترجمه نموده و به کميته آموزش و کميته پدل تحويل داده است ، به همين دليل بواسطه علاقمندي و پي گيري و تمرکز وي به جزييات اين رشته و دسترسي به منابع معتبر پدل در جهان ، با تاييد مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان و با حکم اسشکان ابراهيمي رييس کميته پدل ايران حميد سربازي امروز به عنوان خبره ورزشي پدل انتخاب و مشغول بکار شد

سربازي هم اکنون عضو تيم منتخبين پدل ايران است و در تيم بزرگسالان عضويت دارد.