ویژه های خبری

دوره مربي گري پدل سطح يک و عمومي داوري از تاريخ 22 آبان به مدت 4 روز در مجموعه پدل اف جي بي به مدرسي استاد فرهاد جامع زير نطر کميته آموزش فدراسيون در دو بخش بانوان و مردان برگزار مي شود

سامانه ثبت نام بدليل استقبال علاقمندان تا پايان هفته جاري باز و تمديد شد.و چنانچه افراد خارج از سامانه در دوره شرکت نمايند و فرايند آموزش را رعايت نکرده باشند حق حضور در دوره را نخواهند داشت.