ویژه های خبری

 آیین نامه مسابقات المپیاد استعداد یابی اسکواش

 

 1. مسابقات برابر آیین نامه اجرایی و دستورالعمل فنی فدراسیون در رده سنی نوجوانان در نظر گرفته شده است کنترل آن بعهده فدراسیون و نظارت آن بعهده ستاد برگزاری خواهد بود.
 2. مسابقات از تاریخ 30/8/97شروع و در تاریخ 5/9/97 پایان خواهد یافت، ورود تیم ها تاریخ 30/8/97 خروج تیم ها تاریخ 5/9/97خواهد بود.
 3. مسابقات به صورت تیمی برگزار خواهد شد.
 4. تعداد نفرات هر تیم آقایان شامل: 4ورزشکار ، 1 مربی و 1سرپرست ، جمعا هر تیم شامل 6 نفر که احکام و مدال به بازیکنان ، سرپرست و مربی تیم اهدا خواهد شد.
 5. تعدا نفرات هر تیم بانوان شامل: 4 ورزشکار ،1 مربی و 1 سرپرست نفر ، جمعا هر تیم شامل 6 نفر که احکام و مدال به بازیکنان،سرپرست و مربی تیم اهدا خواهد شد.
 6. رده سنی آقایان دو نفر کمتر از 15 و دو نفر کمتر از 13 سال در تمام بازی های تیمی ،  سید 1و2 مسابقات را بازیکنان کمتر از 15 سال و سید 3 مسابقات را بازیکن کمتر از 13 سال تشکیل خواهد داد.
 7. رده سنی بانوان دو نفر کمتر از 15 و دو نفر کمتر از 13 سال در تمام بازی های تیمی سید 1و2 مسابقات را بازیکنان کمتر از 15 سال و سید 3 مسابقات را بازیکن کمتر از 13 سال تشکیل خواهد داد.
 8. سید بندی بر اساس آخرین رنکینگ اعلام شده از سوی کمیته مسابقات خواهد بود و بازیکن با رنکینگ بالاتر در سید یک بایستی بازی کند.
 9. تمامی بازیکنان میبایستی دارای کارت بیمه ورزشی معتبر، ثبت نام در سامانه مبین و کارت عضویت فدراسیون اسکواش باشند.
 10. تمامی بازیکنان میبایستی از عینک محافظ استفاده نمایند.
 11. در بخش تیمی تیم برنده 3 امتیاز، تیم بازنده با نتیجه 2 بر 1 ، یک امتیاز کسب خواهد نمود.
 12. توپ مسابقات دو خال زرد دانلوپ است و در صورت نیاز بازیکنان میبایستی در امر داوری تیم داوری را همراهی کنند.
 13. در صورت برابر بودن امتیاز دو تیم ملاک سنجش ابتدا امتیاز بیشتر و سپس بازی رو در رو خواهد بود.در صورت نیاز تفاضل گیم ملاک بعدی خواهد بود.
 14. در صورت برابر بودن امتیاز سه تیم ابتدا گیم برده و در صورت برابر بودن بازی رو در رو ملاک خواهد بود .
 15. تمامی بازیکنان میبایستی با آیدی کارت و کارت شناسایی معتبر در مسابقات حاضر شوند.
 16. سرگروهان در هر گروه بر اساس عملکرد بخش قهرمانی استان ها تعیین خواهند شد.
 17. در صورت هرگونه تخلف در اعلام سن و مشخصات بازیکنان و یا در سید بندی بازی ها، مسئولیت بر عهده تیم متخلف بوده و بازیکن و تیم خاطی از مسابقات حذف شده و نتیجه به سود حریف ثبت خواهد شد
 18. در هر دو بخش دختران و پسران ملاک رده سنی بر اساس آخرین روز مسابقات محاسبه خواهد شد.
 19. تعداد گواهی شرکت در مسابقات به تعداد شرکت کنندگان  تعیین گردید.
 20. تعداد مدالهای : طلا 12 عدد ، نقره 12 عدد ، برنز 24 عدد احکام قهرمانی در مجموع 48 عدد تعیین گردید.
 21. فدراسیون مکلف گردید نیروی انسانی شامل نیروهای برگزار کننده و کادر فنی مسابقات را برابر آمار توافق شده و عناوین تعیین شده جهت برگزاری مسابقات آقایان ، جمعا 10 نفر و مسابقات بانوان ، جمعا 10 نفربه محل برگزاری اعزام نماید که علاوه بر تعداد نفرات تعیین شده فدراسیون به هر استان میزبان یک ناظر اعزام می کند .
 22. مقرر گردید فدراسیون و استانهای میزبان  نسبت به پذیرش و ثبت نام تیم ها اقدام و حداکثر تا تاریخ 20/8/97نسبت به تحویل لیست تیمهای شرکت کننده و آمار و اسامی ورزشکاران و همراهان آنان به دبیر خانه ستاد جهت دریفات IDدر مسابقات ارائه نماید .
 23. بنا به پیشتهاد فدراسیون مقرر گردید، استان اصفهان میزبان پسران و استان مرکزی میزبان دختران باشد .
 24. فدراسیون مکلف است در خصوص المپیاد ورزشی نخبگان در سایت رسمی خود اقدام به طراحی بخشی در خصوص درج اخبار و اطلاعات رشته خود نماید.  
 25. فدراسیون و استان میزبان با هماهنگی و همکاری هم موظفند تمام ابزار و امکانات سخت افزاری و          نرم افزاری را جهت برگزاری هر چه بهتر و باشکوهتر برگزار شده مسابقات بکار گمارد.
 26. ناظر بر عملکرد فدراسیون و استان میزبان از سوی ستاد برگزاری انتخاب و اظهار نظر کارشناسی نامبرده بر اساس فرم های تعیین شده معیار ارزشیابی و رتبه بندی فدراسیون ها و استان های میزبان و استان های شرکت کننده خواهد بود.
 27. ملاک رده های سنی بر اساس روز آخر مسابقات به شرح ذیل خواهد بود .

- رده سنی کمتر از 13 سال

- متولدین 4/9/84 به بعد

- رده سنی کمتر از 15 سال

- متولدین 4/9/82 به بعد

28. نحوه چیدمان بازیکنان هر تیم بر اساس رنکینگ کمیته مسابقات خواهد بود و بازیکن دارای رنکینگ بهتر می بایستی در سید یک قرار گیرد ، هرگونه تخلف در خصوص سید بندی و عدم رعایت قانون منجر به باخت تیم متخلف در آن بازی خواهد شد .

 

29. تمامی تیم ها می بایستی با لباس متحدالشکل در زمین حاضر شوند. نام استان در پشت لباس و لوگو هیات مربوطه سمت چپ جلو لباس درج گردد .

30. تمامی استان ها می بایست تیم اعزامی مسابقات را از طریق برگزاری مسابقه انتخابی درون استانی گزینش کنند و نتایج مسابقات داخلی خود را به فدراسیون اعلام نمایند .

31. تاریخ شروع ثبت نام از تاریخ 1 آبان  لغایت14 آبان ماه از طریق سامانه ثبت نام iopars.irخواهد بود و تمامی بازیکنان، مربی و سرپرست تیم ها میبایستی نام خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

31. تمامی مسابقات به صورت 3 از 5 برگزار می شوند و تاخیر بیش از 15 دقیقه منجر به حذف بازیکن شده و نتیجه به سود حریف رقم خواهد خورد .

33. در صورت ثبت نام و عدم حضور هر تیم ، استان مربوطه از حضور 2 مسابقه محروم خواهد شد و امکان ثبت نام بازیکنان استان در مسابقات انفرادی را نیز از دست خواهند داد .

34. در طول مسابقات تنها مربی تیم مجوز هر گونه اعتراض به کادر اجرائی را دارد که تمامی موارد می بایستی به صورت کتبی به کادر اجرائی ارائه گردد . بازیکنان و سایر عوامل تیم اجازه  ورود بر اتاق کادر اجرائی و هرگونه اعتراض را ندارند .

35. در صورت بروز هرگونه اختلاف کادر اجرایی مسابقات تصمیم گیری نهایی را خواهد نمود.

36. تیم شرکت کننده می توانند در صورت نیاز بازیکنان کمتر از 13 سال خود به عنوان بازیکن کمتر از 15 سال استفاده نمایند و قابلیت تعویض بازیکنان را خواهند داشت ، در صورت استفاده از 2 ورزشکار کمتر از 13 سال کمتر از 15 سال بازیکن با رنکینگ بالاتربه عنوان سید یک خواهد بود .

 

* همراه داشتن رضایت نامه ولی و ارائه آن به سرپرستان تیم ها  برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد ، پیگیری این امر بر عهده استان مربوطه می باشد .