ویژه های خبری

آیین نامه مسابقات جایزه بزرگ تهران به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم و چهلمین فجر انقلاب اسلامی

بانوان و آقایان

2018

بدینوسیله به اطلاع میرساند 

تاریخ برگزاری مسابقات 6الی  9آذر می باشد که در دو  بخش بانوان و آقایان به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.

ثبت نام برای مسابقات از طریق سامانه Iopars.irصورت میگیرد.

محل برگزاری مسابقات در سالن های اسکواش هیات استان تهران واقع در ورزشگاه حیدرنیا خواهد بود.

ساعت برگزاری مسابقات در بخش بانوان از ساعت 9 تا 14 و در بخش آقایان از ساعت 16 تا 21 و ساعت بازی نهایی براساس برنامه ریزی استان میزبان تنظیم میشود.

ورودی مسابقات برای بازیکنان مبلغ  150 هزار تومان می باشد

تاریخ قرعه کشی یک هفته قبل از شروع مسابقات خواهد بود که حضور برای عموم در زمان قرعه کشی آزاد است.

تمامی بازیکنان ملزم به ثبت نام در سامانه آیوپارس فدراسیون و داشتن آیدی کارت معتبر می باشند.

تمامی بازیکنان ملزم به داشتن بیمه ورزشی سال و ثبت نام در سامانه مبین می باشند.

جایزه نقدی مسابقات 10 میلیون تومان در بخش آقایان و  5 میلیون تومان در بخش بانوان است به 4 نفر  برتر اهدا خواهد شد،  که جایزه بانوان تا سقف 10 میلیون تومان هم خواهد رسید.

سید بندی بازیکنان براساس آخرین رنکینگ اعلام شده از سوی کمیته مسابقات فدراسیون می باشد.

در صورت اعلام کادر اجرایی برای حضور رسانه بانوان موظف به استفاده از لباس مصوب هستند.

در صورت تاخیر بیش از 15 دقیقه  از سوی بازیکن جهت بازی نتیجه به سود حریف رقم خواهد خورد.

بازیکنان کمتر از 19 سال  ملزم به استفاده از عینک هستند

.

کمیته مسابقات فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران