ویژه های خبری

قبل از اينکه فدراسيون هاي مستقر در ساختمان وفاآذر در فردوس شرق طبق دستور وزارت ورزش و جوانان بخواهند جابجا شوند فدراسيون اسکواش نخستين فدراسيوني بود که واحد خود را انتخاب و جابجا شد.که آدرس آن به شرح زير است ، با توجه به جابجايي ساختمان و تا تعيين خطوط جديد ارتباطي و اتصال به اينترنت و راه اندازي مجدد اتوماسيون اداري استان ها و کميته ها دقت بيشتري نمايند که مفاد درخواست ها و مکاتبات آن ها با راههاي مختلف به سمع و نظر مسولين براي اقدام بر روي آن ها برسد.

بلوار نلسون ماندلا(جوردن) ، خيابان انصاري ، ابتداي خيابان سمت چپ، ساختمان پلاک 6 ، طبقه سوم جنوبي، فدراسيون اسکواش