ویژه های خبری

دکتر بابک سالاريان جراح و فوق تخصص مغز و اعصاب عنوان داشت ، اسکواش بواسطه عامل تمرکز و عامل فکري بودن آن از طريق فعاليت هاي جسماني عامل موثري در درمان بسياري از عوارض و بيماري هاي اعصاب خودمختار سمپاتيک و پارا سمپاتيک و حملات پانيک عصبي و افسردگي و بيماري قرن بنام هراس است . وي اظهار داشت براي تسريع در طول درمان بيماران خود پرداختن به ورزش اسکواش را توصيه مي کنم و نتايج درخشاني از اين هدايت من و همکاران ام دريافت کرده ايم.

قبل از اين اظهار نظر اين پزشک معروف ، اسکواش نقش خود را در درمان بيماران اتيسمي و کودکان بيش فعال نشان داده بود.