ویژه های خبری

نويد ملک ثابت و سجاد زارعيان در دومين رقابت هاي حرفه اي و بين المللي کراچي پاکستان با جايزه 20 هزار دلاري شرکت مي کنند و پايان هفته جاري عازم اين کشور مي شوند ، در اين اعزام فدراسيون مشارکت کرده و ضمن اخذ مجوز اعزام از وزارت نسبت به تهيه بليط پروازي که به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است اقدام کرده است تا اين دو ورزشکار بتوانند در رسيدن به رنکينگ دو رقمي در ورزش هاي راکتي پيشتاز باشند و در بهبود روز به روز آن بکوشند.