ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش، اردوهای رده سنی کمتر17 و 19 سال دختر و پسر به میزبانی تهران (دختران) و زنجان (پسران) برگزار خواهد شد.
زمان ورود وخروج مدعوین به شرح زیر می باشد.
ورود اردوی دختران(تهران): یک شنبه 18 آذر ساعت 21:00
خروج پنج شنبه 23 آذر ساعت 9:00 صبح

ورود اردوی پسران (زنجان): سه شنبه 27 آذر- ساعت 21:00
خروج: جمعه 30 آذر ساعت 12:00
اسامی ورزشکاران پسر،محمد رضا جعفر زاده (کیش) کمتر از 19 سال، ایمان آذری صفر اوغلی (تهران) کمتر از 17 سال، امیرحسین فیض پور (تهران) کمتر از 19 سال، سپهر افتخاری (خ. رضوی) محمد دانیال قارونی (تهران) کمتر از 17 سال، علیرضا رضایی (کیش) کمتر از 17 سال، سپهر اعتماد پور (مرکزی) کمتر از 19 سال، جاوید سیدان (یزد) پویاشفیعی (آ.شرقی) کمتر از 17 سال، دانیال حسین زاده (گیلان) کمتر از 17 سال، نيما شميسا و امير حسين صادق خواني از تهران

 

همچنین اطلاعیه برگزاری اردوهای رده سنی کمتر از 13 و 15 نیز به شرح زیر می باشد.


اردوهای رده سنی کمتر 13 و 15 سال زمان ورود وخروج پسران و دختران مدعو به شرح ذیل به استحضار می رسد:
 تاریخ وساعت ورود (تهران) : ساعت 21:00 روز سه شنبه
تمامی مدعوین باید خود را به آقای غلام نژاد معرفی نمایند.
تاریخ وساعت خروج: ساعت 14:00 روز جمعه مورخ 16 آذرماه
تاریخ وساعت ورود (مازندران): ساعت 9 صبح روز سه شنبه 13 آذرماه
مدعوین در محل سالن خودرا به مربی تیم ملی خانم دولتی زاده معرفی نمایند.
تاریخ وساعت خروج : ساعت 10:00 صبح روزجمعه مورخ 16 آذرماه