ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسكواش، مسولیت اجرایی همکاری در بخش بانوان فدراسیون با حفظ سمت دبیری سازمان لیگ به الهام رمضانی اعطا شد.

دكتر الهام شيرزاد نایب رییس بانوان فدراسیون ضمن آرزوی توفیق در هماهنگی های آتی و پویایی بیشتر در حوزه بانوان استان ها خواهان فعالیت های بانوان و تحرک بیشتر در اين زمينه شد.

برچسب ها :