ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، با نظر امير عزيزي پور دبير فدراسيون و مدير باشگاه اسکواش انقلاب و دستور مسعود سليماني ريسي فدراسيون هسته مشاورين فني باشگاه انقلاب براي همفکري و ارايه نظرات کارشناسي و فني تشکيل شد.
اعضاي هسته مشاورين به شرح زير مي باشد.
سيد محمد حسين سنايي، مسعود قره ضياالديني، فاطمه سادات حيدري، مستانه کرم پور، نمجه سادات کاشفي، پرند دولتي زاده، الهام رمضاني، بابک فقير و امير عزيزي پور
اين اعضا تصميمات فني باشگاه انقلاب را پيش خواهند برد.

برچسب ها :