ویژه های خبری

نتايج ارزيابي عملکرد هيئت هاي استانی فدراسیون اسکواش از سوی کمیته ارزیابی و عملکرد اعلام شد که در رده بندی کلی استان های تهران ، مرکزی و اصفهان در رده های اول تا سوم قرار دارند 

 

فایل پی دی اف رده بندی همگانی 

فایل پی دی اف رده بندی قهرمانی 

فایل پی دی اف رده بندی کلی