ویژه های خبری

اردو انتخابي تيم ملي جوانان دختر ايران امروز به صورت رسمي آغاز شد و در نهايت ورزشکاران برگزيده به عنوان بازيکن تيم ملي شناخته خواهند شد.
اين اردو براي ورزشکاران کمتر 13 و 15 سال در باشگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
نفرات منتخب  ماه آينده راهي اردو شيراز خواهد شد.

برچسب ها :