ویژه های خبری

 محمد آران، رئیس هیئت اسکواش استان تهران در دیدار با احمدعلی نجاریان،رئیس تربیت بدنی قرارگاه پشتیبانی مرکز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تفاهم نامه مابین هیئت اسکواش استان تهران و  تربیت بدنی پشتیبانی مرکز را به امضاء رساند.

مفاد این تفاهم نامه همکاری دو دستگاه جهت توسعه و ترویج رشته مفرح اسکواش و رشته های هم خانواده آن و برگزاری دوره های آموزشی برای بازیکنان و خانواده های آنها و تشکیل تیم جهت شرکت در لیگ استان و کشور و همچنین تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش متعهد شد نسبت به جذب ورزشکاران ، مربیان و قهرمانان اسکواش استان و کشور جهت گذراندن خدمت مقدس سربازی با هیئت تهران همکاری نماید تا آنها بتوانند در تیم ملوان تحت پوشش آن مدیریت به کار قهرمانی خود ادامه دهند.
تربیت بدنی نیروی دریایی و هیئت اسکواش استان تهران حدود ۴ سال است که با هم همکاری متقابل دارند و نتیجه این همکاری ها برگزاری رویدادهای بزرگ اسکواش از جمله رقابتهای جهانی پی اس ای به میزبانی تهران بود که میتوان بعنوان برگ زرینی در تاریخ اسکواش ایران از آن یاد نمود.