ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، آشنايي با رشته راکتبال در تهران، با حضور مدرس رسمي فدراسيون اسکواش ايران  سيمين کريمي در محل کورت هاي هيئت اسکواش تهران واقع در مجموعه ورزشي حيدرنيا با حضور حدود ۳۰ شرکت کننده از رده هاي سني مختلف در دو بخش آقايان و بانوان برگزار گرديد.
شايان ذکر است اين کارگاه ها توسط کميته راکتبال در استان هاي علاقمند و‌درخواست کننده از نيمه سال ۹۷ شروع شده و‌در حال انجام است. استان زنجان و اصفهان تا پايان سال کارگاه خود را با حضور مدرسين راکتبال برگزار مي کنند.
اين دوره آموزشي تحت نظارت  کميته آموزش و منابع انساني فدراسيون  و کميته راکتبال ايران برگزار مي شود.

برچسب ها :