ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي هيات اسکواش استان آذرايجان غربي، اکرم مهدی زاده اظهار داشت :  با برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام گرفته در جهت آشنایی و همگانی کردن این رشته در بین تمامی افراد، هیات اسکواش استان اقدام به آموزش رایگان اسکواش به دانش آموزان و استعدادیابی از بین مراجعه کنندگان نموده است.

رئیس هیأت اسکواش استان ادامه داد: با اجرای استعداد‌یابی، دانش‌آموزان مستعد در رشته اسکواش شناسایی میشوند.

وی از دانش‌آموزان مستعدی که علاقه‌مند به ورزش اسکواش هستند؛ خواست برای آموزش رایگان اسکواش به خانه اسکواش واقع در مجموعه فرهنگ ارومیه  مراجعه نمایند.