ویژه های خبریبه گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، مسعود سليماني رييس فدراسيون‌ اسکواش کشورمان  بنا به پيشنهاد سيد عبدي افتخاري رييس کميسيون مديريت و ‌برنامه ريزي کميته ملي المپيک با حکم مهندس شهنازي دبيرکل کميته ملي المپيک به عنوان عضو کميسيون مديريت المپيک‌انتخاب شد.
در نشست اين کميسيون   در محل کميته ملي المپيک با حضور اعضا  حکم وي اهدا گرديد . و در نخستين اقدام آيين نامه ابن کميسيون تهيه و براي تقديم به رييس کميته ملي المپيک ارسال گرديد،

برچسب ها :