ویژه های خبری

دوره سطح يک مربي گري پدل در مجموعه اف جي بي براي جا ماندگان از دوره هاي قبل و براي افرادي که در دوره هاي قبلي سطح عمومي دريافت کردند و براي آنانکه مي خواهند در پدل فعال شوند و براي استان هايي که مي خ.اهند کميته پدل را راه اندازي نمايند اين دوره با نظارت کميته هاي آموزش و پدل در اف جي بي در روزهاي اول تا سوم اسفند با مدرسي دانيال مدني برگزار مي شود

دوره بعدي دوره مربي گري جديد کار با کودکان کم سن طراحي شده و تحت نظر کميته آموزش و کميته اسکواش کودکان در شهر مشهد برگزار مي شود

علاقمندان از هم اکنون دو هفته زمان دارند تا با کميته آموزش آقاي امير هوشنگ گلرخ کسب اطلاع کرده و دانش خود را براي رونق کسب و کار آينده خود ارتقا دهند

برچسب ها :