ویژه های خبری

نظر به برگزاری یک دوره مربیگری سطح یک اسکواش و کلاس آموزش عمومی اسکواش در اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی شهر ساری و پی گیری نشدن صدور کارت ها و تعیین تکلیف نشدن آنان تا ماه پایانی سال جاری  از سوی هیئت اسکواش استان مازندران ، افراد ذیل می توانند پس از تایید  ثبت نام در سامانه IOPARS.IR  و پرداخت مبلغ  75 هزار تومان بابت کلاس سطح یک و 50 هزار تومان بابت کلاس آموزش عمومی به شماره حساب فدراسیون 0107405761003 بانک ملی  ، نسبت به دریافت کارت خود از طریق کمیته آموزش  فدراسیون اسکواش سریعا  اقدام نمایند

تا قبل از اتمام سال کارت خود را دریافت نمایند..

اسامی قبولشدگان کارت آموزش عمومی

1

مریم کیا کجوری

2

زهرا سبک رو

3

سمانه خلیلی توستانی

4

اسرا کاظمی

5

سودابه یاوری

6

آیدا کریمی

7

سحر اوجانی

8

سهیلا کیانفر

9

حسن معافی

10

داوود قاسمی

11

فتح اله منجیری

12

اصغر استادی

13

جعفر جانپور

14

مهدی جانپور

15

رضا علی اکبر تبار

16

مجتبی اصغری

17

علی بحری

18

محمدرضا ختانی

19

وحید ازاری

 

 

اسامی قبول شدگان کارت سطح یک

20

هادی حافظی

21

یاسر استادی

22

سحر زبردست

23

الهام ایروانی