ویژه های خبری

وي که از حضور اول در بخش عملي با اختلاف نظر با مدرس دوره مجبور به حضور مجدد در بازه زماني ديگر  شد اوايل اسفند جاري عازم مالزي شد و‌ با سوبرا ميجر مانيوم رييس کميته آموزش مربيان فدراسيون جهاني دبدار و ار تعليمات وي منتفع گرديد و‌توانست حد نصاب عملي را هم کسب کند و به کمپين مربيان سطح سه بالاترين سطح مربي گري جهان پپيوندد
با اين حساب يک مربي ايراني دبگر  در دوران مسوليت سليماني ، جهاني شد.
تاکنون برادران سنايي و مسعود قره ضياالديني به اين افتخار نائل آمده بودند
براي وي ارزوي توفيقات روزافزون داريم

برچسب ها :