ویژه های خبری


به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، مسعود سليماني ظهر امروز به همراه مدير بين الملل فدراسيون با مظاهري رييس موسسه فرهنگي اکو ملاقات کرد  و از او براي حضور در هيات رييسه فدراسيون اسکواش دعوت کرد.
مظاهري در اين ديدار ضمن استقبال از برنامه هاي پيشنهادي رييس فدراسيون در گام اول .
مقرر شد  فدراسيون پروژه تاي عملياتي مد نظر خود را به ايشان اعلام تا ضمن طرح در ديدار با سفراي کشورهاي عضو اکو در گام دوم کل کشورهاي آسيايي را به منظور جايگاه سليماني به عنوان رييس کميته عضويت آسيا را در دستور کار موسسه قرار دهند در اين راستا سفراي  کشور هاي خارجي ارتباط نزديک تري با اسکواش برقرار نکايند و از سويي خواهان برگزاري  جام ديپلمات ها در ايران شد ، وي افزود امروز شرايط براي پيشنهادات فدراسيون در موسسه فراهم بوده و در حوزه هاي ورزش و فرهنگي و اجتماعي و هنر مي توان برنامه هاي خلاقانه تعريف نماييد.
سليماني ضمن خرسندي از اين ديدار اعلام نمود که ظرفيت هاي دبيرخانه اکو دقيقا همان اهدافي که ما دنبال مي کنيم را مد نظر داشته و با اين ارتباط باعث تحولات آتي در کرسي هاي جهاني و بين المللي خواهيم شد و از حسن نظر وي به مجموعه اسکواش قدردامي نمود و مقرر شد که از امکانات اسکواش و پدل و راکتبال در اولين فرصت بازديد نمايد تا درک بيشنري از تعاملات ديپلماتيک با حوزه اسکواش و سفيران مختلف داشته باشند
در خاتمه بخشي اژ ظرفيت هاي موسسه بازديد شد

برچسب ها :