ویژه های خبری

در متن پيام آمده است:

آقاي رييس

افتتاح گلس کورت ايران در ايالت يزد از مناطق مرکزي کشورتان که تصاوير آن در فدراسيون جهاني رويت شد که با حضور مقامات عالي رتبه ورزش ايران افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفته است نقطه عطفي در توسعه اسکواش ايران خواهد شد

ما بسيار از شنيدن اين خبر خرسند شديم و حتي شگفت زده شديم ، چرا که ساخت اين مجموعه ها در انحصار آلمان و آمريکا و نهايتا اخيرا چين و روسيه است و اين نشان دهنده رشد اسکواش در ايران بلکه گواهي بر رشد رشته اسکواش در جهان دارد

تبريکات فدراسيون جهاني اسکواش را صميمانه پذيرا باشيد

اندروشلي

مدير اجرايي فدراسيون جهاني اسکواش