ویژه های خبری

در دو بخش همگاني و قهرماني بر اساس نتايج حاصله در ماههاي دي و بهمن و اسفند تهران به رياست محمد آران و دبيري محسن غلام نژاد  رتبه اول و استان اصفهان به رياست سيد هدا محمدي و دبيري آقا ميرزا  و  استان يزد به رياست محمد علي نگهي و دبيري الوانساز  رتبه سوم را کسب کردند.

بديهي است نتايج کلي ارزيابي سال 1397 تا 7 فروردين به مديران کل اعلام نمي شود تا اگر اعتراضي بود رسيدگي شود.