ویژه های خبری

  هفته پایانی و مراسم اختتامیه لیگ های اسکواش سال 97-98 به میزبانی هیات اسکواش تهران و باشگاه ملوان نداجا برگزارخواهد گردید . بدینوسیله برنامه هفته پایانی لیگ های اسکواش مردان اعلام می گردد.

از اینجا برنامه پایانی لیگ های اسکواش مردان را دربافت کنید