ویژه های خبری

 مطلع شدیم آقای گلرخ مسوول کمیته آموزش و متابع انسانی فدراسیون اسکواش در غم از دست دادن دایی گرامی خود به سوگ نشسته است. فدراسیون اسکواش ضمن تسلیت به ایشان برای آن عزیز از دست رفته رحمت واسعه الهی وبرای بازماندگان صبرجمیل خواستار است .

برچسب ها :