ویژه های خبری

کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی فدراسیون اسکواش

 

              به استحضار می رساند کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت ، کمیت و پویاتر نمودن سطوح دوره های آموزش مربیگری ( اسکواش ، پدل و راکتبال ) و داوری در برنامه سالیانه و همچنین فراهم نمودن شرایط لازم و ایده آل برای هیات محترم استان ها جهت برگزاری و شرکت کنندگان جهت حضور در دوره ها ، موارد ذیل مد نظر قرار گرفته است .

-         شرایط جوی ، آب و هوایی هر استان در دو نیمه سال

-         فعالیت های به موقع در سال گذشته

-         همکاری متقابل با کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی جهت ارتقاء و پیشرفت

-         برگزاری دوره ها براساس نیاز کیفی و کمی استان با توجه به دوره های قبلی

-         برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان و اعلام اسامی یک هفته قبل از برگزاری دوره

 

نکات حائز اهمیت :

1-    روسای محترم هیأت استان ها موظف هستند نسبت به شرکت کنندگانی که در دوره های آموزش سطوح عمومی و یک مربیگری حضور می یابند ، اقدامات لازم را جهت گذراندن دوره تئوری           ( توسط اداره کل ورزش و جوانان استان ) به عمل بیاورند . دریافت کارت ها و احکام منوط به گذراندن و قبولی دورهر تئوری ( توسط اداره کل ورزش و جوانان استان ) و دوره عملی ( کلاس های کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی ) می باشد .

2-    کلیه استان هایی که درخواست دوره آموزشی به فدراسیون داده اند جهت انجام امور اجرایی برگزاری دوره یک هفته قبل از برگزاری اسامی را به فدراسیون ارسال نمایند .

لازم بذکر است در صورت عدم ارسال اسامی دوره لغو خواهد شد .

 

امیرهوشنگ گلرخ

مسئول کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی

 

 

شرایط لازم جهت احراز صلاحیت شرکت در دوره سطح یک ملی از سطح عمومی

 

1-    40 ساعت هر سه ماه یکبار به مدت یکسال در هیات های استانی مربوطه و باشگاه های اسکواش    ( مورد تأیید کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی )

2-    3 ماه طول دوره کارگاه عمومی مربیگری گذشته باشد .

3-    دریافت گواهی قبولی تئوری درجه سه تا پایان سطح یک ( در پایگاه های مورد تایید وزارت ورزش و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها )

 

شرایط لازم جهت احراز صلاحیت شرکت در دوره سطح دو ملی از سطح یک ملی

1-    گذراندن 6 ماه دوره مستمر طبق برنامه از قبل ارائه شده به کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی ( زمان-بندی و طرح درس) تحت نظارت مربیان مورد تایید کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی فدراسیون .

*لازم بذکر است درپایان هر دوره مربیان ارزیاب و ارتقاء دهنده معرفی خواهد شد ( این دوره ها به صورت رایگان می باشد و مربیان اجازه دریافت وجه ندارند ) حق الزحمه مربیان توسط کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی پرداخت می گردد .

2-    دریافت گواهی قبولی تئوری درجه دو تا پایان سال کلاس سطح دو ملی

3-    یک سال از طول دوره سطح یک به دو بگذرد .

·        اگر مربی در طول این 1 سال بازیکن کمتر از 9 یا 11 سال مورد تأیید « کمیته استعدادیابی » و « کمیته آموزش » معرفی کرد ، مجوز برای حضور در دوره سطح 2 ملی را بصورت رایگان خواهد داشت .

 

شرایط لازم جهت احراز صلاحیت شرکت در دوره سطح سه ملی از سطح دو ملی

1-    گذراندن 9 ماه مستمر تحت نظر مربیان طبق برنامه از قبل ارائه شده به کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی ( زمانبندی و طرح درس ) مورد تأیید کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی فدراسیون .

·        لازم بذکر است در پایان هر دوره مربیان ارزیاب و ارتقاء دهنده معرفی خواهد شد . ( این دوره ها به صورت رایگان می باشد و مربیان اجازه دریافت وجه ندارند ) حق الزحمه مربیان ارزیابی توسط کمیته آموزش پرداخت می گردد .

2-    دریافت گواهی قبلی تئوری درجه یک تا پایان کلاس سطح سه ملی

3-    مربی باید دو بازیکن کمتر از 9 سال و یک بازیکن ملی کمتر از 15 سال معرفی نماید که مورد تأیید « کمیته استعدادیابی » ، « کمیته تیم های ملی » و « کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی » باشد .

4-    دو سال از طول دوره سطح دو به سه بگذرد .

5-    گذراندن پیش آزمون فنی که دو ماه قبل از برگزاری دوره اعلام می گردد .

 

 

اعتبار کارت های مربیگری اسکواش :

-         کارت مربیگری عمومی : یکسال

-         کارت مربیگری سطح یک : دو سال

-         کارت مربیگری سطح دو : سه سال

-         کارت مربیگری سطح سه : سه سال

 

 

وظایف میزبان :

-         برگزاری دوره در مدت زمان درخواستی در برنامه سالانه کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی

-         همکاری و هماهنگی با کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی

-         تهیه بروشور تبلیغاتی دوره با ذکر دقیق مدت زمان ثبت نام ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی

-         هماهنگی محل برگزاری و زمین اسکواش

-         در صورتی که کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی مدرس را ازخارج از محدوده انتخاب کرده باشد ، میزبان موظف به گرفتن بلیط رفت و آمد و اسکان برای ناظر و مدرس می باشد .

-         پرداخت حق الزحمه مدرس و ناظر در روز آخر دوره بر طبق تعرفه فدراسیون اسکواش توسط هیأت

وظایف مدرس :

-         حضور در کلاس های مقرر شده از سوی کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی

-         اجرای طرح درس تدوین شده

-         ارائه زمانبدی و برنامه کاری حداقل دو روز پیش از شروع کلاس

-         ارائه نتایج آزمون به کمیته آموزش حداکثر یک هفته پس از آزمون

-         ارائه گزارش از دوره برگزار شده حداکثر یک هفته پس از آزمون به همراه نتایج دوره

-         همکاری مستمر با کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی

-         حضور در سمینارهای آموزشی مربوطه

-         شرکت درکلیه جلسه­های مربوط به مدرسین

 

وظایف ناظر

-         نظارت بر کلاس و نحوه آموزش براساس معیارهای مصوب کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی

-         تهیه گزارش و ارزیابی نحوه برگزاری کلاس

-         ارائه و جمع ­آوری فرم­ های نظر­سنجی و ارزشیابی از شرکت ­کنندگان

-         حضور و غیاب شرکت­کنندگان و دریافت مدارک از هیأت استانی و ارائه به کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی

برچسب ها :