ویژه های خبری

احمد تجري در دو بازه زماني رياست هيات اسکواش استان گلستان را بر عهده داشت و از معدود نيروهايي است که مورد وثوق مسولان استان گلستان بوده و در زمان مسوليت خود در هيات همواره با سياست هاي فدراسيون همراهي کرده است ، رييس فدراسيون کشورمان به عنوان رييس کميته ممبر شبپ کنفدراسيون اسکواش آسيا از مدت ها قبل رايزني خود را از سازمان کشورهاي عضو اکو و کميته ملي المپيک و وزارت امور خارجه براي ورود به بازارهاي آسياي ميانه آغاز کرده و براي اين بخش از فعاليت ها نياز به همکاري فردي کوشا در کنار مدير امور بين الملل فدراسيون بوده تا از طريق سرکنسولگري ها و سفارت خانه ها ارتباط برقرار نموده و رشته هاي تحت پوشش را پرزنت و نظر مسولان و وزراي ورزش اين کشورها را جلب نمايند در نخستين ديدار سليماني و هيات همراه که با هماهنگي تجري ملاقاتي با سرکنسول کشور جمهوري قزاقزستان انجام شد دستاوردهاي مثبتي حاصل شد که رييس فدراسيون کشورمان در همان جلسه به تجري ماموريت داد اقدامات خود را از همين کشور آغاز نمايد

بر اين اساس مهندس احمد تجري به عنوان نماينده فدراسيون در امور آسياي ميانه منصوب گرديد.