ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، هفت تا 10 خردادماه اردوي استعداد پروري کشوري با حضور 30  ورزشکار نخبه کمتر از 9 و 11 سال پسر و دختر در اروميه برگزار مي شود .
شهروي سرپرست اين اردو است  و مسئوليت اردو برعهده مستانه کرمپور  رييس کميته استعداديابي است.

برچسب ها :