ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیأت اسکواش استان زنجان، سرکار خانم کاظمی معاونت ورزشی در امور بانوان به همراه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان در هیأت اسکواش استان زنجان جهت ارزیابی اسکواش در سال 1397 و ارائه پیشنهادات جهت رشد و ارتقاء در سال 1398 ، حضور رساندند. گفتنی است در این جلسه رئیس محترم هیات استان و اعضای دیگر هیأت پیشنهادات سال جدید و گزارشات در سال قبل را ارائه نمودند.

برچسب ها :